Про Бібрку з любов'ю

Герб
Моя Бібрка
Iсторiя
Храми та каплиці
Видатні люди
Уляна Кравченко
Бібрка у світлинах
Нариси
Спорт
Книги для гостей
Комфорт оселі

Уляна Кравченко

Уляна Кравченко

В Бiбрцi з 1881 по 1884 р. проживала українська письменниця, активiстка українського «жiночого руху» Уляна Кравченко (Юлiя Шнайдер), перша в Захiднiй Українi жiнка-поетеса, чиї твори стали популярними. Найпершу роль у формуваннi поетичної особистостi Уляни Кравченко, так само як i в популяризацiї її творiв у Галичинi, вiдiграв Iван Франко.

«Коли весною 1885 р. був поет у мене в Бiбрцi i ми «по бiлих пролiсках» йшли на гору, з котрої розгортається гарний вид на мiсто, Iван Якович вiдтак пише в своєму листi: «Вид Бiбрки вiд каплички — дуже гарний, пропоную Вам, щоб Ви описали його, розумiється, вiршами. Це була би перша (а, властиво, друга по «Бескидах») Ваша проба описової поезiї.»» — iз спогадiв «Щирий друг i вчитель».

Бібрка

Жiнка у тодiшнiй Галичинi мала стало визначену роль у суспiльствi — дружини, матерi. Українське суспiльство геть не було готовим сприйняти iншу жiнку — громадського дiяча, письменника. На життєвому шляху таку жiнку часто чекали самi неприємностi: нерозумiння колег, засудження громади, утиски начальникiв, часто навiть переслiдування влади. «В Бiбрцi свiт мистецтва для мене був зачинений, умов до творчостi не було.» — iз спогадiв Уляни Кравченко «Щирий друг i вчитель».

Кращi люди того часу усвiдомлювали такий несправедливий стан речей. Своєю пiдтримкою Iван Франко допомiг талановитій провiнцiйнiй вчительцi знайти гiдне мiсце у культурному життi тодiшньої Галичини. Iван Франко заопiкувався виходом першої поетичної збiрки Уляни Кравченко — «Prima vera» (1885). Це була перша в Галичинi збiрка поезiй, написана жiнкою-українкою, що мовби заявила про рiвнiсть жiнок у правах з чоловiками.

14 XII 1883 р. Iван Франко впереше приїхав до Бiбрки. I згодом також вiн навiдував Уляну Кравченко. У роздумах, у розмовах виходили вони на пагорб, звiдки вiдкривається гарний вид на Бiбрку. Незабаром на цьому пагорбi буде встановлено пам'ятник Iвановi Франку та Улянi Кравченко.

Творчiсть Уляни Кравченко пройнята щирою людянiстю i спiвчуттям до гноблених i скривджених. Не раз вона звертається до теми призначення поезiї i мiсця поета в суспiльному життi, з тонким лiризмом малює красу природи.

Понад сорок рокiв Уляна Кравченко пропрацювала вчителькою, а 1920 року переїхала до Перемишля. З 1939 року Уляна Кравченко була членом спiлки письменникiв України. Померла письменниця 31 березня 1947 р. в Перемишлi.

Поетичнi збiрки Уляни Кравченко:

  • «Prima vera» (1885)
  • «На новий шлях» (1891)
  • «В дорогу» (1912)
  • «Пролiски» (1921)
  • «Лебедина пiсня» (1924)
  • «Шелести нам, барвiнку» (1932)

Останнi 4 збiрки — для дiтей та юнацтва.

Крiм вiршiв, Уляна Кравченко писала й лiричну прозу - «Хризантеми».

За радянських часiв твори письменницi видавали двiчi:

  • Уляна Кравченко. Вибранi поезiї. — К., «Радянський письменник».,1941
  • Уляна Кравченко. Вибранi твори. — К., 1958
Нарис про Уляну Кравченко на цьому сайті.

© 2006-2021 ● Розробка сайтів у Бібрці ● maksymenkot@gmail.com ● +380972611402